ga('send', 'pageview');

This Theme Supports a Custom FrontPage

Göz anatomi

Göz anatomi

GÖZ ANATOMİ KONJONKTİVA Tars ve müller kasının posteriorunda konjonktiva yer alır. Konjonktiva 2-5 sıra kalınlığında bir epitel ve bir stromadan oluşan, kapağın iç kısımlarını ve globun dış kısmını örten transparan bir müköz membrandır. Palpebral, fornikseal ve bulber bölümlerden oluşmaktadır. Önemli görevlerinden biri göz yaşı sekresyonudur. Epitelde bulunan goblet hücreleri göz yaşı tabakasının müsinöz komponentini, stromadaHakkında daha fazlasını oku Göz anatomi[…]

Göz anatomisi

Göz anatomisi

Göz anatomisi Göz dışı kasları gözün hareketini sağlayan 4 rektus (iç-dış-üst-alt), 2 oblik (üst-alt) kasları ile üst kasları ile üst kapağı yukarı kaldıran “levator palpebra süperior”dur. Alt oblik dışında kalan kasların tümü orbita tepesinde sissura orbitalis süperior’a yapışmış olan zinn tendonundan çıkarlar. Alt oblik, orbita tabanında alt, ön ve içe yapışmıştır. Göz hareket kasları orbitadakiHakkında daha fazlasını oku Göz anatomisi[…]

Omuz

Omuz

Omuzda üç eklem vardır. Glenohumeral eklem, akromioklaviküler eklem, skapulotorasik eklem. Ana omuz eklemi 2 kemikten oluşur. Kol kemiği (humerus) ve kürek kemiği (skapula). Omuzdaki diğer eklem köprücük kemiği ile kürek kemiği arasındadır ve akromioklaviküler eklem olarak adlandırılır. Bu eklemlerin kemik uçları kıkırdak ile kaplıdır. Eklemi oluşturan kol kemiğinin yuvarlak başı ile kürek kemiğinin glenoid denilenHakkında daha fazlasını oku Omuz[…]